ØNK`s Historie

 

Historien bak Østmarka Marsjklubb

TVETEN I.L

Det startet med TVETEN IDRETTSLAG som ble stiftet 21.3.68, ble medlem av Norges Idrettsforbund (NIF) 25.4 og Norges Gangforbund (NGF) 22.5.68

Lagets første arrangement

Var et trimarrangement i Skøyenparken den 30. mai samme år.  I de gamle papirer står ” og det ble fra laget gjort klart at det var en marsjforening, men medlemmene kunne gå kappgang hvis de ønsket dette”

 

Bredere aktivitet

I 1969 ble ønsket om en bredere aktivitet ganske stor.  Tveita var jo etter hvert blitt en ny stor bydel og i 1970 gikk TVETEN I.L og ØSTMARKA IL sammen under ØSMARKA IDRETTSLAG (Ø.I.L)  NIF godkjente dette som en navneendring, og stiftelsesdagen var stadig 21.03.68. (Gamle Østmarka IL het egentlig Hellerud Sportsklubb fra 1912-1932, laget lå nede i en årrekke og ble derfor strøket av NIF)

Andre idrettsgrener / andre forbund

Laget ble nå medlem av Ski-Håndball-Ishockey og Fotballforbundene i 1970-1971.  Medlemmene kom stort sett fra det lokale distrikt.

Ganggruppe blir marsjgruppe

Vi sluttet å kalle oss ganggruppe, og begynte å bruke navnet MARSJGRUPPEN ØIL.  Vi ble ”raringen” innen laget.  Vi ville ikke at marsjene skulle brukes som ”Melkeku” for en evig bunnløs klubbkasse.  Vi forlangte egen kasse og eget regnskap, samt mindre kontingent.  Vi hadde jo ingen trening/instruksjon for våre medlemmer, og ikke skulle de delta i turneringer heller, men derimot betale hvert et startgebyr selv.

Turmarsjinteressen øker og øker

I 1973 grep turmarsjene riktig om seg.  Mange ble bitt av basillen, og flere har etter hvert oppdaget at det finnes ingen redning.  Fortapt når det gjelder turmarsj, ja dvs mil etter mil, helg etter helg.  Medlemstallet som inntil høsten 1973 hadde ligget på om lag 20, gikk nå opp til det dobbelte, og på høsten 1975 var vi over 80.

Det Internasjonale Folkesportsforbund I.V.V.

 Da det ikke var noe IVV-forbund i Norge, ble vi i september 1974 opptatt som ”direktemedlem” medlem nr. 4.

Norsk Turmarsj Forbund N.T.F.

Ble stiftet 25.01.1975 og vi i ØIL’s MARSJGRUPPE var blant de få, men ivrige initiativtakere. 

 

”Brudd” i ØIL

Samarbeidet innen laget var ikke så godt.  Det var ikke de, og det var ikke vi, - men samarbeide kunne vi altså ikke.  Det er ingen grunn til i dette ”historiske tilbakeblikk” å ta frem det negative, får heller si, at da det endelig ble årsmøte i 1975 - var det blitt 11.02.1976.  Om vi hadde vært uenige, ja så ble vi i allefall enige, og håndballgruppen skulle endre navn til TVEITA IF.  Vi fremmet så forslag om at marsjgruppen skulle gå ut av laget, men beholde alt som tilhørte gruppen (navn/marsjer)  Disse forslag ble enstemmig vedtatt og resultatet ble: MARSJGRUPPEN ØSTMARKA IDRETTSLAG - og TVEITA IDRETTSFORENING

Byråkratiet er stort

-også i NIF.  Vi var ”gått ut” og vi måtte derfor registreres igjen.  Det ble mye frem og tilbake før vi fikk beskjed om at NIF ikke ville godkjenne vårt navn - Marsjgruppe ØIL.  Altså måtte vi skifte navn, og navnet  -ØSTMARKA MARSJKLUBB -ØMK- oppsto.  Vi ble igjen medlem av NIF og NGF.  Vårt medlemskap i Norges Turmarsjforbund hadde ikke vært berørt av denne ”byråkratiske vandring”, og vi er stadig medlem nr. 4.

 

Medlemstallet

Som i 1976 passerte de første 100, hadde i oktober 1980 passert 550, og passerte 1000 i 1983.

 Nåværende organisasjon

På ekstraordinært årsmøte 22.02.1980 ble det enstemmig vedtatt å melde ØSTMARKA MARSJKLUBB ut av Norges Gangforbund (NGF).  Som landets eldste marsjklubb tok vi et klart standpunkt når det gjelder de to forbund.  For ØMK er det bare et turmarsjforbund og det er norsk turmarsjforbund (NTF) som vi var med å stifte i januar 1975.

 

 Vårt ”hjemsted”

Vi har hatt en andel i Tveita Samfunnshus, og det var vårt ”hjemsted” i mange år.  Her hadde vi årsmøter, og større sammenkomster som Marsjkveld i april og vinterfest i februar.  Mindre sammenkomster, og klubbmøter ble avholdt på HV-huset på Ekeberg Camping.

Senere har vi også hatt tilhørighet til Gamlebyen med lokaler i St. Halvardsgt., men har nå flyttet til Stovner bydel, hvor vi Hadde lokale i Folkvang samfunnshus på Høybråten.  I 2019 flyttet vi til Høybråten stasjon å våre arrangementer starter stort sett herfra, og går for det meste i østmarka.

Hilsen Webmaster