Terminliste

ØMK's TERMINLISTE 2021

Marsj Dag Dato Klokken Sted Distanse (km)
Vinterserie 4 Torsdag 07/01-21 AVLYST
GRUNN COVID-19
(velhuset)
Høybråten Stasjon Linjebakken 4
Vinterserie 5 Torsdag 21/01-21 AVLYST
GRUNN COVID-19
(velhuset)
Høybråten Stasjon Linjebakken 4
Vinterserie 6 Torsdag 04/02-21 AVLYST
GRUNN COVID-19
(velhuset)
Høybråten Stasjon Linjebakken 4
Vinterserie-NTF Søndag 07/02-21 AVLYST
GRUNN COVID-19
(velhuset)
Høybråten Stasjon Linjebakken 4
Årsmøte i ØMK
avholders skriftlig
Se Gofoten NR.2-
desember 2020
Fristen for å avgi
stemme er
23 mars 2021
GRUNN COVID-19
Vinterserie 7 Torsdag 18/02-21 AVLYST
GRUNN COVID-19
(velhuset)
Høybråten Stasjon Linjebakken 4
Vinterserie 8 Torsdag 04/03-21 AVLYST
GRUNN COVID-19
(velhuset)
Høybråten Stasjon Linjebakken 4
Vinterserie 9 Torsdag 18/03-21 AVLYST
GRUNN COVID-19
(velhuset)
Høybråten Stasjon Linjebakken 4
Vårslepp Torsdag 15/04-21 AVLYST
GRUNN COVID-19
(velhuset)
Høybråten Stasjon Linjebakken 4
World Walking Day
(WWD)
Torsdag 29/04-21 AVLYST
GRUNN COVID-19
(velhuset)
Høybråten Stasjon Linjebakken 4
Vårmarsjen Søndag 02/05-21 AVLYST
GRUNN COVID-19
(velhuset)
Høybråten Stasjon Linjebakken 4
Sommertrimmen Torsdag 27/05-21 18.00 (velhuset)
Høybråten Stasjon Linjebakken 4
5,10
ført vandring
Sommerserie 1 Torsdag 10/06-21 18.00 (velhuset)
Høybråten Stasjon Linjebakken 4
5,10
ført vandring
Sommerserie 2 Torsdag 24/06-21 18.00 (velhuset)
Høybråten Stasjon Linjebakken 4
5,10
ført vandring

Sommerserie 3 Torsdag 08/07-21 18.00 (velhuset)
Høybråten Stasjon Linjebakken 4
5,10
ført vandring
Sommerserie 4 Torsdag 22/07-21 18.00 (velhuset)
Høybråten Stasjon Linjebakken 4
5,10
ført vandring
Sommerserie 5 Torsdag 02/09-21 18.00 (velhuset)
Høybråten Stasjon Linjebakken 4
5,10
ført vandring
Sommerserie 6 Torsdag 16/09-21 18.00 (velhuset)
Høybråten Stasjon Linjebakken 4
5,10
ført vandring
Høstmarsjen Søndag 26/09-21 10.00-13.00 (11.00) (velhuset)
Høybråten Stasjon Linjebakken 4
6,12,20
Normarkmarsjen Lørdag 02/10-21 08.30-09.00
10.00-10.30
Stryken stasjon
Hammeren
32
17
Rosa Sløyfemarsj Torsdag 14/10-21 18.00 (velhuset)
Høybråten Stasjon Linjebakken 4
5,10
ført vandring
Groruddalsmarsjen Søndag 17/10-21 10.00-12.00 (11.00) (velhuset)
Høybråten Stasjon Linjebakken 4
5,10,20
Gå for åpenhet Torsdag 28/10-21 18.00 (velhuset)
Høybråten Stasjon Linjebakken 4
5,10
ført vandring
Vinterserie 1 Torsdag 11/11-21 18.00 (velhuset)
Høybråten Stasjon Linjebakken 4
5,10
ført vandring
Vinterserie 2 Torsdag 25/11-21 18.00 (velhuset)
Høybråten Stasjon Linjebakken 4
5,10
ført vandring
Vinterserie 3 Torsdag 09/12-21 18.00 (velhuset)
Høybråten Stasjon Linjebakken 4
5,10
ført vandring
Julemarsjen Tirsdag 31/12-21 18.00 (velhuset)
Høybråten Stasjon Linjebakken 4
5,10
ført vandring
Nyttårsmarsj Tirsdag 31/12-21 23.15 (velhuset)
Høybråten Stasjon Linjebakken 4
5
ført vandring

På torsdager hvor det er førte vandringer kan det også gås en fastløype. Det kan da startes til og med kl. 18.30.

Info:
Leder:  Per Arne Rindalsholt     tlf. 908 26 027
Kasserer:   Harald Hoff     tlf. 950 23 732
Sekretær:  Svein Haakon Syversen    

Eventuelle endringer eller tilføyelser vil bli annonsert på facebook, Østmarka Marsjklubb, Og på våre andre vandringer!

 

Vennlig Hilsen Webmaster