Kjentmannsmerket

 

Kjentmannsmerket er en form for ”kulturminne-turorientering” der man bruker turkart 1:50 000.
Det er satt ut 50 poster fordelt på alle Marker rundt Oslo, fra Kjekstadmarka i sør til Krokskogen, Nordmarka og Romeriksåsen i nord, og Sørmarka i sørøst. Postene er valgt ut fra sin spennende fortid eller særegne natur.
For å gå til Kjentmannsmerket trenger du ”Håndbok til Kjentmannsmerket” og turkart 1:50 000 for den/de Markene du vil ta poster i.
Håndboken til Kjentmannsmerket gir deg en god anledning til å oppsøke nye turmål og oppdage andre, spennende områder av Marka enn de du vanligvis ferdes i.

Håndboken beskriver hver enkelt post og hva som er interessant med denne, letteste adkomst med offentlig kommunikasjon/bil, om posten er egnet på sommer- eller vinterføre og om den er barnevennlig eller ikke.
Postene til Kjentmannsmerket er lette å finne og man trenger normalt ikke å bruke kompass.
Postene settes ut ca.1. september annethvert år og står ute i tre år (inneværende bok til 1. september 2017).
Nye håndbøker kommer ut med to års mellomrom.
Håndboken kjøpes hos Skiforeningen som har kontor ved Holmenkollen. Boken kan også bestilles på nettbutikken: www.skiforeningen.no/medlem.

ØMK har vurdert tilbudet, og søkt NTF om å kunne bruke dette på samme måten som turorientering; stemple deltagerbøker og km bøker etter de samme retningslinjer.

 

Dette har blitt godkjent av NTF, og stempling blir som følger:

 

Gullmerket 40 poster: 240 km og 12 stempler (kr. 120,- for IVV stempel)

Sølvmerket 25 poster: 160 km og 8 stempler (kr. 80,- for IVV stempel)

Bronsemerket 15 poster. 100 km og 5 stempler ((kr. 50,- for IVV stempel)

 

Boken inneholder detaljerte løypebeskrivelser til alle postene.  I tillegg må du ha kart over følgende områder:

 

Oslo Nordmark 1: 50000

Oslo Østmark 1: 50000

Oslo Vestmark 1: 50000

 

Kartene kan kjøpes hos de fleste bokhandlere.

 

Når du har gjennomført et antall poster kan du ved å vise frem boken hos ØMK få stemplet dine IVV deltagerbevis. 

 

Trenger du mer informasjon? Kontakt harahoff@online.no