Årsberetning 2023


Tittel Fult Navn Valgt År/Lengde
     
Leder: Per-Arne Rindalsholt Valgt til 2024
     
Nestleder: Anders Johan Pedersen Gjenvalg til 2025
     
Kasserer: Harald Hoff Valgt til 2024
     
Sekretær: Anne Lise Håkonsmen Gjenvalgt til 2025
     
Styremedlem: Terje Heidene Valgt til 2025
     
Varamedlem: Anne Målfrid Persson Valgt til 2024
     
Varamedlem: Else Stiansen Gjenvalgt til 2025
     
Støvelkomite: Per-Arne Rindalsholt
Bjørn Håkon Granslo
Harald Hoff
     
Kontrollkomite: Bjørn Olav Flaathen
Bjørn Håkon Granslo
Varamedlem: Gunn Stabbetorp
     
Valgkomite: Birgit Albrigtsen
Else Stiansen
 
     
Materialforvalter: Anders Johan Pedersen  
     
Web ansvarlig: Kjell Olav Arvesen  
     
Varamedlem: Bjørn Håkon Granslo  
     
     
Ansvarlig PV61/Tur-O/TT06: Harald Hoff  
     
Ansvarlig Oslo Rundvandring/Stolpejakt: Anders Johan Pedersen  
     
Styret:    
  Styret har i 2023 avholdt 6 styremøter,  
     
Medlemsutviklingen Pr. 31.12.2023:    
Jenter/damer 0-25 år: 5  
Jenter/damer over 25 år: 64  
Gutter/menn 0-25 år: 6  
Gutter/menn over 25 år: 78  
     
Herav er det 111 hovedmedlemmer
(betalende)og
42 familiemedlemmer (ikke betalende)
Totalt 153.
 
Medlemmer som var skyldig konigent
ved årsskiftet er strøket.
   
     
Gofoten: Medlemsbladet Gofoten utkom med 2 nummer i 2023  

I år har vi gjennomført 29 arrangementer:

1. Året startet med jule og nyttårsmarsj med 15 deltagere.
2. Vinterserie 7 stk. ble arrangert i januar, februar og mars med til sammen 123 deltagere.
3. Årsmøtemarsj ble arrangert 5 februar med 30 deltagere, og årsmøtet ble gjennomført med 20 medlemmer til stede og hvor Sigbjørn Eidsnes ble tildelt den utgåtte støvel for sin innsats for klubben gjennom mange år.
4. Vårsleppet ble arrangert i april med 14 deltagere.
5. Vårmarsjen ble arrangert 7 mai med 45 deltagere herav 25 på IVV og 20 med medalje. Det var 13 funksjonærer. Gledelig å se noen nye deltagere. Det var 3 stk. som gikk 20 km, 12 stk. på 5 km, og 30 på 10 km. Det var også en god kafeteria.
6. Verdens vandredag (WWD) ble arrangert 11.mai med totalt 13 deltagere inkl. funksjonærer. En fin arrangementsdag.
7. Sommertrimmen, ble arrangert 1 juni med 18 deltagere.
8. I april juni og juli hadde vi og 6 sommerserievandringer med til sammen 88 deltagere.
9. Høstvandring ble arrangert 14 september med 14 deltagere
10. Høstmarsjen ble arrangert 24 september med 40 deltagere inklusive funksjonærer i et strålende vær. Deltagere satte pris på de gode smørbrød med karbonade fra vår kafeteria.
11. Nordmarkmarsjen 7.oktober ble arrangert i samarbeid med FSK Mila og Ryggsekken. Denne vandringen samlet 150 deltagere, som hadde en flott tur gjennom Nordmarka. Vårt ansvar var løypemerking og bemanning av sekretariatet og kafeteria samt rasteplass 2. NVIO tok seg av rasteplass 1. Det var strålende vær med fornøyde deltagere.
12. Rosa sløyfemarsj ble arrangert 12 oktober med 16 deltagere, og vi sendte kr. 500,- til kreftforeningen.
13. Groruddalsmarsjen ble arrangert 15 oktober med 38 deltagere inkludert funksjonærer. Det var meget fint vær, men problemer med toget forhindret kanskje noen fra å komme. Det var 2 stk. som gikk 20 km, 5 på 5 km, og 21 på 10 km. 13 på IVV og 15 med medalje. Bra salg av vafler og smørbrød og pølse med lompe fra kafeteriaen.
14. Vi arrangerte Gå for åpenhet 26 oktober med 15 deltagere, og vi sendte støtte til Psykisk Helse Forening.
15. I november og desember arrangerte vi 3 vinterserie med til sammen 50 deltagere.
16. Vår PV har hatt 42 deltagelser i år. (Noen har gått flere ganger).
17. Ola-Dilt har hatt 11 deltagere med IVV stempel i år. Til sammen 64 stempler.
18. Kjentmannsmerket har hatt 4 deltagere med IVV stempel i år. Til sammen 41 stempler.
19. Stolpejakt har hatt 138 deltagerstempler i år.
Hjelpersamling: Det ble en vellykket samling på Prima Fila Restaurant i januar med god mat og hyggelig selskap.
Funksjonærer: Klubben har 3 egne store arrangementer i løpet av året: Vårmarsjen, Høstmarsjen og Groruddalsmarsjen. De to første har vi arrangert i 50 år. For å kunne gjennomføre disse arrangementene, er vi helt avhengig av funksjonærer til å håndtere sekretariat, løypemerking, kafeteria og rasteplasser.
Dette året har det vært vanskelig å få funksjonærer til arrangementene, vi har vært nødt til å overtale venner og kjente, som hverken er medlem av klubben eller går turmarsjer, til å hjelpe oss for å få hjulene til å gå rundt. Tusen takk til de som har stått på. Men uten nok funksjonærer, må vi framover avlyse marsjer. Vi forsøker nå å lage en liste over hjelpere som kan kontaktes med spørsmål om å bidra på våre arrangementer. Send en mail til leder og fortell hva du kan bidra med.
Økonomi: Økonomien i klubben er tilfredsstillende. Arrangementene går omtrent i balanse, men vi mottar støtte fra Bingo, og det gjør at vi kan fortsette videre.
Medlemmene oppfordres til å komme med innspill til styret for å gjøre klubben enda bedre. ØMK setter også stor pris på de av medlemmene som støtter oss med grasrotandelen, og hvis du vil er det bare å si fra til kommisjonæren hvor du kjøper lottokupong eller tipper.
Styret.