Årsberetning 2022


Tittel Fult Navn Valgt År/Lengde
     
Leder: Per-Arne Rindalsholt Gjenvalgt til 2024
     
Nestleder: Anders Johan Pedersen Valgt til 2023
     
     
Kasserer: Harald Hoff Gjenvalgt til 2024
     
Sekretær: Anne Lise Håkonsmen Valgt til 2023
     
Styremedlem: Siv Fåbeng Gjenvalgt til 2023
     
Varamedlem: Anne Målfrid Persson Valgt til 2024
     
Varamedlem: Else Stiansen Valgt til 2023
     
Støvelkomite: Per-Arne Rindalsholt
Harald Hoff
Bjørn Håkon Granslo
     
Kontrollkomite: Bjørn Olav Flaathen
Vidar Waaden
Varamedlem Bjørn Håkon Granslo
     
Valgkomite:    
Birgit Albrigtsen
Per-Arne Rindalsholt
 
     
Go-Foten:    
Redaktør Vidar Waaden  
     
Materialforvalter Anders Johan Pedersen  
     
Web ansvarlig:    
Webmaster Kjell Olav Arvesen  
     
Kontrollkomite:    
  Bjørn Olav Flaathen  
  Vidar Waaden  
Varamedlem:    
  Bjørn Håkon Granslo  
     
     
Ansvarlig PV61/Tur-O/TT06:    
  Harald Hoff  
     
Ansvarlig Oslo Rundvandring/Stolpejakt:    
  Anders Johan Pedersen  
     
Styret:    
  Styret har i 2022 avholdt 6 styremøter,  
     
Medlemsutviklingen Pr. 31.12.2021:    
Jenter/damer 0-25 år: 5  
Jenter/damer over 25 år: 66  
Gutter/menn 0-25 år: 5  
Gutter/menn over 25 år: 85  
     
Herav er det 122 hovedmedlemmer
(betalende)og
39 familiemedlemmer (ikke betalende)
Totalt 161.
 
Medlemmer som var skyldig konigent
ved årsskiftet er strøket.
Vi har og fått
noen nye medlemmer dette året.
 
     
Gofoten: Medlemsbladet Gofoten utkom med 1 nummer i 2022  

I år har vi gjennomført mange vandringer.Totalt 29 arrangementer:

1. Året skulle begynne med Jule og Nyttårsmarsj, men dessverre ble denne avlyst på grunn av korona restriksjoner.
2. Vinterserie ble arrangert 20. januar, 3. februar, 17. februar, 3. mars og 17. mars med 60 deltagre. Dette var første vandringer på kvelden med mulighet for å gå en fastløype for de som ønsker det. Arrangementene var fra billettluken i stasjonen.
3. Ordinær årsmøtemarsj 6. februar: En strålende dag med start fra Høybråten stasjon. Det var to stk. 5 km løyler. Det var 38 deltagre inkludert funksjonærer. Årsmøtet ble aviklet etter marsjen med 20 medlemmer til stede.
4. Våslepp ble arrangert torsdag 28. april med totalt 20 deltagere inkludert funksjonærer.
5. Sommerserie ble arrangert 7. april, 23. juni, 7. juli, 21. juli, 1. september og 29. september med totalt 70 deltagre.
6. Vårmarsjen 30. april, ble avholdt fra 2 etg., og været og humøret var bra. Det var 62 deltagre med funksjonærer som gjorde en strålende jobb med løyper, kafeteria og sekretariat. Det var 3 løyper: 5 km Lørnskog som gikk på gangveier og var velegnet for barnevogn 10 km rundt Langvannet. En meget fin løype som gikk på gangveier. Denne var også egnet for barnevogn.
20 km gikk over Gjelleråsen. Dette var en fin løype på stier og gangveier. En del kupert. Det deltok 4 stk. på 20 km. Det var 34 på 10 km, hvorav 15 med medalje.Det var 24 på 5 km hvorav 12 med medalje.
7. World Walking Day ble arrangert torsdag 12. mai med 10 deltagere inkludert funksjonærer.
8. Sommertrim ble arrangert torsdag 9. juni med 10 deltagre inkludert funksjonærer.
9. Høstvandring ble arrangert 15. september med 12 deltagere inkl. funksjonærer. Dette var ført vandring.
10. Høstmarsjen ble i år arrangert 25. september. På marsjen deltok 43 stk. herav 23 på IVV og 20 med medalje. Det var 10 funksjonærer. Medlem startet gratis, men de som skulle ha medalje betalte for dette. Noen av funksjonærene fikk gratis medalje.
Det var også en del nye deltagere som likte å gå en slik tur.
Det var 3 stk. som gikk 20 km, 30 stk. på 6 km, og 10 på 12 km.
Kafeteriaen hadde brukbart salg.
11. Nordmarkmasjen ble arrangert sammen med FSK Mila, 1. oktober, og denne vandringen samlet 135 deltagere, som hadde en fin tur gjennom Nordmarka til tross for mye regn. Marsjen ga mye underskudd, da vi kjøpte inn en stor kake for å feire 60 ganger gjennom marka. Det måtte også kjøpes inn mange medaljer.
12. Rosa Sløyfe marsj ble arrangert 13. oktober med totalt 12 deltagere inkl. funksjonærer. En fin arrangementsdag. Klubben sendte kr. 1000,- til kreftforeningen.
13. Groruddalsmasjen ble arrangert 16. oktober. På marsjen deltok 48 turmarsjere inkludert funksjonærer, herav 20 på IVV og 28 med medalje. Det var 11 funksjonærer. Medlem startet gratis, men de som skulle ha medalje betalte foe dette. Noen av funksjonærene fikk gratis medalje.
Det var 3 stk. som gikk 20 km, 23 stk. på 6 km, og 22 på 10. km
Kafeteriaen hadde brukbart salg.
14. Gå for Åpenhet ble arrangert 27. oktober med totalt 14 deltagere inkl. funksjonærer. Kr. 300,- ble gitt som gave til Mental Helse.
15. Vinterserie ble arrangert 10. november, 24. november, og 8 desember med om lag 12 deltagere på hvert arrangement.
16. Vår PV har hatt 100 deltagelser i år. (Mange har gått flere ganger).
17. Ola-Dilt har hatt 15 deltagere med IVV stempel i år. Til sammen 100 stempler.
18. Kjentmannsmerket har hatt 0 deltagere med IVV stempel i år. Til asmmen 0 stempler.
19. Oslo Rundvandring har hatt 17 deltagere som har levert sine kort til ØMK. Det er også levert 5 funksjonærkort.
20. Det har vært delt ut 81 stempler i stolpejakten.
Hjelpersamling: Det ble arrangert en samling i slutten av januar for alle hjelpere på en restaurant i Oslo. Klubben takker alle hjelpere.
Funksjonærer: Klubben har 3 egne store arrangementer i løpet av året: Vårmarsjen, Høstmarsjen og Groruddalsmarsjen. Dette er marsjer som har vært arrangert i mer enn 50 år. For å kunne gjennomføre disse marsjene, er vi helt avhengig av funksjonærer til å håndtere sekretariat løypemerking, kafeteria og rasteplasser. Tusen takk til alle som har bidratt. Men det er svært vanskelig å få nok funksjonærer, noe som vil føre til at vi må avlyse marsjer i tiden fremover. Dersom du kan bidra på noen av våre arrangementer, gi beskjed til leder.
Økonomi: Økonomien i klubben er tilfredsstillende.
Markedsføring: ØMK har gjennomført en del PR ved å vise oss på arrangement i parken og ved Liastua. Dette har ført til omtale og reklame for våre marsjer. Det kom også omtalte i lokalavisen.
Sluttbemerkning: Østmarka Marsjklubb er en av landets mest aktive turmarsjklubber med hele 28 vandringer hvert år. Dessverre fenger våre aktiviteter ikke dagens unge, noe som fører til at både deltagere og arrangører blir ett år eldre for hvert år som går. Noen få stå på personer har dratt lasset gjennom mange år, men vi er nå helt avhengig av at flere bidrar.
Vi har torsdagsvandringer fra Høybråten stasjon annenhver torsdag gjennom hele året. Her serverer vi gratis kaffe og kjeks, og det blir da tid til sosial hyggeprat både før og atter vandringen. Vi gleder oss til å se enda flere på torsdagskveldene.
ØMK satter også stor pris på de av medlemmene som støtter oss med grasrotandelen, og hvis du vil er det bare å si fra til kommisjonæren hvor du kjøper lottokupong eller tipper.
En trist nyhet til slutt:Vår mangeårige redaktør av Gofoten gikk dessverre bort før jul, slik at det ikke lenger blir laget noen Gofot blad lenger.
Styret.