Årsberetning 2021

Tittel Fult Navn Valgt År/Lengde
     
Leder: Per-Arne Rindalsholt Gjenvalgt til 2022
     
Nestleder:    
     
Kasserer: Harald Hoff Gjenvalgt til 2022
     
Sekretær: Svein Syversen Valgt til 2022
     
Styremedlem: Anders Pedersen Gjenvalgt til 2022
     
Styremedlem: Siv Fåberg Gjenvalgt til 2023
     
Varamedlem: Anne Lise Håkonsmoen Gjenvalgt til 2023
     
Styremedlem: Per Øyvind Westrum Valgt til 2022
     
Varamedlem: Øystein Lien Valgt til 2022
     
Løypekomite:    
(Leder) Per-Arne Rindalsholt  
  Bjørn Håkon Granslo  
  Johan Torgersen  
  Bjørn Olaf Flaathen  
  Sigbjørn Eidsnes  
  Harrald Hoff  
  Knut Østli  
     
Kjøkkenkomite:    
Ingen valgt  
     
Uterastkomite:    
(Leder) Anders Johan Pedersen  
  Øystein Lien  
  Kristin Lien  
  Børge Schistad  
     
Go-Foten:    
Redaktør Vidar Waaden  
     
Materialforvalter Anders Johan Pedersen  
     
Web ansvarlig:    
Webmaster Kjell Olav Arvesen  
     
Støvelkomite: Styret i ØMK  
     
Kontrollkomite:    
  Bjørn Olav Flaathen  
  Vidar Waaden  
Varamedlem:    
  Bjørn Håkon Granslo  
     
Valgkomite:    
  Styret i ØMK  
     
Ansvarlig PV61/Tur-O/TT06:    
  Harald Hoff  
     
Ansvarlig Oslo Rundvandring/Stolpejakt:    
  Anders Johan Pedersen  
     
Styret:    
  Styret har i 2021 avholdt 6 styremøter,
derav 3 på E-post.
 
     
Medlemsutviklingen Pr. 31.12.2021:    
Jenter/damer 0-25 år: 6  
Jenter/damer over 25 år: 68  
Gutter/menn 0-25 år: 5  
Gutter/menn over 25 år: 91  
     
Herav er det 130 hovedmedlemmer
(betalende)og
40 familiemedlemmer (ikke betalende)
Totalt 170.
 
Medlemmer som var skyldig konigent
ved årsskiftet er strøket.
Vi har og fått
noen nye medlemmer dette året.
 
     
Gofoten: Medlemsbladet Gofoten utkom med 2 nummer i 2021  

I år har vi gjennomført 16 arrangementer:

1. Alle våre planlagte arrangementer til og med Vårmarsjen 2. mai måtte avlyses på grunn av smittevrnrestikjoner fra Oslo Kommune.
2. Følgende torsdagsvandringer ble gjennomført som førte vandringer på 5 og 10 km: Sommertrim 27. mai. Sommerserien 10. juni 24. juni 8. juli 22. juli 2. september og 16. september. Høstvandring 30. Septemmer. Vinterserien 11. november 25. november og 9. desember. Det har vært mellom 15 og 20 deltakere på torsdagsvandringene.
3. Høstmasjen ble i år arrangert fra Høybråten stasjon 26. september. På marsjen deltok 45 stk. herav 25 på IVV og 20 med medalje. Det var 13 funksjinærer. Gledelig å se noen nye deltagere. Det var 10 stk. som gikk 20 km, 8 stk. på 6 km, og 27 på 11 km. Korona restriksjonene ble avblåst dagen før marsjen, så vi fikk i all hast på plass en forenklet kafeteria.
4. Rosa Sløyfe masj ble arrangert 17. oktober med totalt 18 deltagere inkl. funksjonærer. En fin arrangementsdag. Klubben sendte kr. 1000.- til kreftforeningen.
5. Gå for Åpenhet ble arrsngert 28. oktober med totalt 16 deltagre inkl. funksjonærer. Kr. 300,- ble gitt som gave til Mental Helse.
6. Normarkmarsjen 2. oktober ble arrangert i samarbeid med FSK Mila og Ryggesken. Denne vandringen samlet 135 deltagere, som hadde en flott tur gjennom Nordmarka. Vårt ansvar var løypemerking og bemanning av sekretariatet. Ryggesekken tok seg av servering på rasteplasser og inne ved mål på Sognsvann. Kraftig regnevær skremte nok flere personer frs å delta.
7. Groruddalsmarsjen 11. oktober ble i år arrangert fra Høybråten stasjon. På marsjen deltok 50 turmarsjere, herav 30 på IVV og 20 med medalje. Det var 13 funksjonærer. Det var 10 stk. som gikk 20 km, 10 stk, 10 på 10 km, og 30 på 10 km. Bra sakg av vafler og smørebrød fra kafeterian.
8. Vår PV har hatt 250 deltagelser i år. (Mange har gått flere ganger).
9. Ola-Dilt har hatt 16 deltsgre med IVV stempl i år. Til sammen 107 stempler.
10. Kjentmannsmerket har hatt 8 deltagre med IVV stempel i år. Til sammen 53 stempler.
11. Stolpejakt har hatt 25 deltagerstempler i år. Oslo Rundvandring har hatt 17 deltagre som har levert sine kort til ØMK. Det er også levert 5 funksjonærkort.
Hjelpersamling: Det ble ikke arrangert noe samling i år på grunn av koronarestriksjoner, men alle hjelpere fikk en gave, det var vin eller konfekt etter egent ønske. Klubben takker alle hjelpere.
Funksjonærer: Klubben har 3 egne store arrangementer i løpet av året: Vårmarsjen, Høstmarsjen og Groruddalsmarsjen. De to første har vi arrangert i 50 år. For å kunne gjennomføre disse arrangementene, er vi helt avhengig av funksjonærer til å håndtere sekretariat løypemerking, kafeteria og rasteplasser. Dette året har det vært vanskelig å få funksjonærer til arrangementene, vi har vært nødt til å overtale venner og kjente, som hverken er medlem av klubben eller går turmarsjer, til å hjelpe oss for å få hjulene til å gå rundt. Tusen takk til de som har stått på. Men uten nok funksjonærer, må vi fremover avlyse marsjer. Vi forsøker nå å lage en liste over hjelpere som kan kontaktes med spørsmål om å bidra på våre arrangementer. Send en mail til leder og fortell hva du kan bidra med.
Økonomi: Økonomien i klubben er tilfredsstillende.
Mange av våre medlemmer har E-post adresse, men vi mangler fortsatt en del. Har du E-post, og ikke informert om den, så setter vi stor pris på få den.
Den kan sendes til:harahoff@online.no
Medlemmene oppfordres til å komme med innspill til styret for å gjøre klubben enda bedre. ØMK setter også stor pris på de av medlemmene som med grasrotandelen, og hvis du vil er det bare å si fra til kommisjonæren hvor du kjøper lottokupong eller tipper.
Sluttbemerkning: Koronarestrikjonene har dessvere ført til mange avlyste marsjer. vi vet mange deltakere har vært lei seg foe det. Stsdig endringer i koronarsteiksjonene har også medført mye ekstraarbeid for styre. Det har vært perioder med totalforbud mot å arrangere marsjer, perioder med begrensning i antall deltakere og perioder med begreseninger i antall personer i et rom for å overholde 1-meters reglen. Da restriksjonene kun varte i 2 uker av gangen, krevde dette hyppige endringer i våre rutiner, samt å få informasjonen ut til flest mulig aktuelle deltakere.
Klubben fungerer bra og vi skryt for å arrangere marsjer med god kvalitet.
Styret.