Årsberetning 2018

I årsmøte 3. februar 2019 fikk styret følgende sammensetning:

Tittel Fult Navn Valgt År/Lengde
Leder Per-Arne Rindalsholt Gjenvagt til 2020
Nestleder Per Grinden Gjenvalgt til 2021
Kasserer Harald Hoff Gjenvalgt til 2020
Sekretær Anders Johan Pedersen Valgt til 2020
Styremedlem Anne Lise Holt Gjenvalgt til 2020
Materialforvalter Anders Johan Pedersen Gjenvalgt til 2020
Styremedlem Siv Fåberg Gjenvalgt til 2021
Varamedlem Anne Lise Håkonsmoen Gjenvalgt til 2020
Varamedlem Øystein Lien Valgt til 2020
Varamedlem Per Øyvind Westrum Valgt til 2020
     
Løypekomite:    
Leder Per-Arne Rindalsholt  
  Bjørn Håkon Granslo  
  Johan Torgersen  
  Bjørn Olaf Flaathen  
  Sigbjørn Eidsnes  
  Harrald Hoff  
     
Kjøkkenkomite:    
Anne Lise Holt  
  Mette Ksrine Rønning  
     
Uterastkomite:    
Leder Anders Pedersen  
  Øystein Lien  
  Kristin Lien  
Børge Schistad  
Reserve Johan Torgersen  
     
Gofot:    
Redaktør Vidar Waaden  
     
Støvelkomite:    
Leder Kåre Johansen  
  Johan Torgersen  
  Per Døving  
Harald Hoff  
     
Revisorer:    
  Bjørn Olav Flaathen  
  Vidar Waaden  
     
Valgkomite:    
  Styret i ØMK  
     
Ansvarlig PV61/Tur-O/TT06:    
  Harald Hoff  
     
Ansvarlig Oslo Rundvandring:    
  Anders Pedersen  
     
Styret:    
  Styret har i 2018 avholdt 6 styremøter  
     
Medlemsutviklingen Pr. 31.12.2018:    
Jenter/damer 0-25 år: 7  
Jenter/damer over 25 år: 84  
Gutter/menn 0-25 år: 5  
Gutter/menn 0-25 år: 103  
     
Herav er det 150 hovedmedlemmer (betalende) og 49 familiemedlemmer (ikke betalende) Totalt 199.  
Medlemmer som var skyldig konigent ved årsskiftet er strøket. Vi har og fått noen nye medlemmer dette året.  
     
Gofoten: Medlemsbladet Gofoten utkom med 2 nummer i 2018  

I 2018 har vi gjennomført mange vandringer. Totalt 28 arrangementer:

1. Året begynte med Jule og Nyttårsmarsj. Anders gjorde en god jobb i sekreteriatet,og fikk hjelp av sin svoger med arangemanget.
Takk til hjelpere som førte marsjen. Harald og Bjørn Håkon. Alle deltagere var meget fornøyde. Totalt var det 25 deltagere på denne nyttårskvelden.
2. Vinterserie ble arrangert 11. januar, 25. januar, 8. februar, 22. februar, 8. mars og 22. mars med totalt 80 deltagere.
Dette var førte vandringer på kvelden med mulighet for å gå en fastløype for de som ønsket det. Arrangementene var fra 2. etg.
3. Ordinær Vinterseriemarsj 4. februar: En strålende dag med start fra Folkevang. Det var to stk. 5 km løyper. Det var 38 deltagere inkludert funksjonærer. Det kom også et filmteam fra norsk friluftsliv som tok opp en film fra arrangementet. Årsmøtet ble avviklet etter vinterseriemarsjen med 20 medlemmer til stede.
4. ØMK`s 50 års Jubileumsmarsj og jubileumsfest ble arrangert lørdag 14. april. Om lag 70 deltagere på masjen og 50 deltagre på festen.
5. Vårslepp ble arrangert torsdag 19. april med 20 deltagere inkludert funksjonærer. Arrangementet fungerte bra fra 2. etg.
6. Musikkorpsnes år ble arrangert torsdag 3. mai med totalt 11 deltagere inkludert funksjonærer. Arrangementet fungerte bra fra 2. etg.
7. Vårmarsjen 6. mai 2018 ble avholdt fra Folkvang, og været og humøret var bra. Det var 70 deltagere og en del funksjonærer som gjorde en strålende jobb med løyper, kafeteria og sekretariat. Løypa måtte gjøres om litt på grunn av anleggsarbeid, men det gikk bra.
Det var 3 løyper: 5 km Lørnskog som gikk på gangveier og var velegnet for barnevogn
10 km rundt Langvannet. En meget fin løype som gikk på gangveier. Denne var også egnet for barnevogn.
20 km over mot A-hus og Olavskilden. Dette var en fin løype på stier og gangveier. En del kupert. Langløypa ble litt kortere enn planlagt med deltagerne var godt fornøyd med det..
Det deltok 10 stk. på 20 km herav 2 med medalje. Det var 24 på 10 km herav 6 med medalje. Det var 10 på 5 km herav 6 med medalje.
8. Sommertrim ble arrangert torsdag 14.juni med 21 deltagre inkludert funksjonærer.
9. Sommerserie ble arrangert 31.mai, 28.juni, 12. juli, 9. august, og 23.august med 111 deltagere inkludert funsjonærer. Det var vandringer med mulighet for og gå fastløype.
10. DNT 150 år ble arrangert 6.september med 25 deltagere inkl. funksjonærer. Dette var ført vandring fra 2.stg.
11. Høstvandring ble arrangert 20.september med 23 deltagere inkl. funksjonærer. Dette var ført vandring fra 2. etg.
12. Høstmarsjen ble i år arrangert fra Folkvang 23. september. På marsjen deltok 70 stk. herav 40 på IVV og 30 med medalje. Det var 12 funksjonærer. Medlem startet gratis, men de som skulle ha medalje betalte for dette. Noen av funksjonærene fikk gratis medalje.
Det var også en del nye deltagere som likte å gå en slik tur.
Det var 10 stk. som gikk 20 km, 20 stk. på 6 km, og 31 på 11 km.
Kafeteriaen hadde brukbart salg, og shoppen litt salg.
IVV 50 år ble arrangert samme dag med 40 deltagere. funksjonærer.
13. Rosa Sløyfe marsj ble arrangert 4. oktober med totalt 26 deltagere inkl. funksjonærer. En fin arrangementsdag fra 2. etg.
14. Gå for Åpenhet ble arrangert 18. oktober med totalt 17 deltagere inkl. funksjonærer. Arrangementet var fra 2. etg.
15. Groruddalsmarsjen blr i år arrangert fra Folkvang. På marsjen deltok 70 turmarsjere, herav 40 på IVV og 30 med medaljer. Det var 10 funsjonærer.
Medlem startet gratis, men de som skulle ha medalje betalte for dette. Noen av funksjonærere fikk gratis medalje.
Det var også en del nye deltagere, og vi fikk 3 nye medlemmer.
Det var 10 stk. som gikk 20 km, 30 stk. på 6 km. og 30 på 10 km.
Det ble også arrangert IVV 50 år denne dagen, og det var 50 deltagre
Kafeteriaen hadde brukbart salg.
16. Vinterserie ble arrangert 1. november, 15. november, og 29. november med om lag 20 deltakere på hvert arrangement.
17. Vår PV har hatt 200 deltagelser i år. (Mange har gått flere ganger).
18. Ola-Dilt har hatt 17 deltagere med IVV stempel i år.
19. Kjentmannsmerket har hatt 2 deltaghere med IVV stempel i år.
20. Oslo Rundvandring har hatt 17 deltagere levert inn til ØMK.
21. ØMK var med på et samarbeid med MILA og Ryggesekken om Nordmarkmarsjen.
Totalt 193 deltok på denne marsjen. ØMK var ansvalig for merking, rydding og sekretariat.
Hjelpersamling: Det ble arrangert en samling i slutten av januar for alle hjelpere på en restaurant i Oslo.
Klubben takker alle hjelpere.
Funksjonærer: Både valgte funksjonærer og frivillige hjelpere har stått på for god gjennomføring av våre arrangementer.
Frivillige hjelpere har vært: Kåre Johansen, Birgit Albrigtsen, Frode Wingeng, og Niels Nicolai Moe.
Økonomi: Økonomien i klubben er tilfredsstillende.
Sluttbemerkning: ØMK har hatt et samarbeid med bydel Stovner og dette har ført til en del omtale og reklame for våre marsjer. Vi deltok også på et arrangement for Frivillighet på Stovner, og fikk der markedsført ØMK bra. Det kom også omtale i lokalavisen.
Klubben fungerer for øvrig bra, og arrangerer marsjer med god kvalitet. Oppslutningen varierer noe, men vi i styret føler at det er god stemning på våre arrangementer.
På våre torsdagskvelder serverer vi kaffe og kjeks, og det blir da god tid til hyggeprat etter avsluttet vandring. Vi oppfordrer flere medlemmer til å sette av tid til disse kvelder.
Mange av våre medlemmer har E-post adresse, men vi mangler fortsatt en del. Har du E-post, og ikke informert om den, så setter vi stor pris på få den.
Den kan sendes til:harahoff@online.no
Medlemmene oppfordres til å komme med innspill til styret for å gjøre klubben enda bedre.
Det ble vedtatt endring av kontingenten på årsmøtet for de som skal ha turmarsjnytt inkludert i medlemskontingten fra neste år Kontingeten vil da bli kr. 390,-.
ØMK setter også stor pris på de av medlemmene som støtter oss med grasrotandelen,
og hvis du vil er det bare å si fra til kommisjonæren hvor du kjøper lottokupong eller tipper.
Styret har en ekstra informasjon: Vi er dessverre sagt opp på Folkvang på grunn av at 2. etasje ska pusses opp og husleie blir da markedapris. Dette kan ikke klubben greie, og vi har da planlagt å flytte til velhuset på Høybråten stasjon fra og med juni maned i 2019.
Styret