Årsberetning 2017

I årsmøte 7. februar 2017 fikk styret følgende sammensetning:

Tittel Fult Navn Valgt År/Lengde
Leder Per Arne Rindalsholt Vagt til 2018
Nestleder Per Grinden Gjenvalgt til 2019
Kasserer Harald Hoff Valgt til 2018
Sekretær Ble ikke valgt Fungerende er klubbens leder
Styremedlem Anne Lise Holt Gjenvalgt til 2019
Styremedlem Siv Fåberg Gjenvalgt til 2019
Materialforvalter Anders Pedersen Gjenvalgt til 2018
Varamedlem Anne-Lise Håkonsmoen Gjenvalgt til 2018
Varamedlem Mette Karine Rønning Valgt til 2018
     
Løypekomite:    
Leder Per-Arne Rindalsholt  
  Bjørn Håkon Granslo  
  Johan Torgersen  
  Bjørn Olaf Flaathen  
  Berny Harjo  
  Sigbjørn Eidsnes  
  Harrald Hoff  
     
Kjøkkenkomite:    
Anne Lise Holt  
  Sigrun Ersdal  
  Grethe Sørensen  
     
Uterastkomite:    
Leder Anders Pedersen  
  Øystein Lien  
  Kristin Lien  
Børge Schistad  
Reserve Johan Torgersen  
     
Gofot:    
Redaktør Vidar Waaden  
     
Støvelkomite:    
Leder Kåre Johansen  
  Johan Torgersen  
  Per Døving  
Harald Hoff  
     
Revisorer:    
  Bjørn Olav Flaathen  
  Vidar Waaden  
     
Valgkomite:    
  Styret i ØMK  
     
Ansvarlig PV61/Tur-O/TT06:    
  Harald Hoff  
     
Ansvarlig Oslo Rundvandring:    
  Anders Pedersen  
     
Styret:    
  Styret har i 2017 avholdt 4 styremøter  
     
Medlemsutviklingen Pr. 31.12.2017:    
Jenter/damer 0-25 år: 10  
Jenter/damer over 25 år: 83  
Gutter/menn 0-25 år: 5  
Gutter/menn 0-25 år: 101  
     
Herav er det 145 hovedmedlemmer (betalende) og 54 familiemedlemmer (ikke betalende) Totalt 199.  
Medlemmer som var skyldig konigent ved årsskiftet er strøket. Vi har og fått noen nye medlemmer dette året.  
     
Gofoten: Medlemsbladet Gofoten utkom med 2 nummer i 2017  

I år har vi gjennomført mange vandringer. Totalt 28 arrangementer:

1. Året begynte med Jule og Nyttårsmarsj. Anders gjorde en god jobb i sekreteriatet,og fikk hjelp av sin søster og svoger med arangemanget.
Takk til hjelpere som førte marsjen. Per-Arne og Bjørn Håkon. Alle deltagere var meget fornøyde. Totalt var det 25 deltagere på denne nyttårskvelden.
2. Vinterserie ble arrangert 12 januar, 26. januar, 9 februar, 23 februar, 9 mars og 23 mars med totalt 100 deltagere.
Dette var førte vandringer på kvelden med mulighet for å gå en fastløype for de som ønsket det. Arrangementene var fra 2. etg.
3. Ordinær Vinterseriemarsj 5 februar: Det var 36 deltagere, og marsjarrangementet med matservering fungerte bra. Det var 11 funksjonærer.
Årsmøtet ble avviklet etter vinterseriemarsjen med 20 medlemmer tilstede.
4. Vårslepp ble arrangert torsdag 20. april med totalt 20 deltagere inkludert funksjonærer. Arrangementet fungerte bra fra 2. etg.
5. Sametinget 100 år. Dette var en ført vandring 4 mai fra 2. etg med totalt 26 deltagere inkludert funksjonærer.
5. Vårmarsjen 7 Mai 2017 ble avholdt fra Folkvang i et ganske til tider kraftig regnvær.
Til tross for dette hadde vi 44 deltagere og en del funksjonærer som gjorde en strålende jobb med løyper, kafeteria og sekretariat.
Selv om det var noe regn så la det ingen demper på humøret til deltagerne. De smilte lo og pratet, og var fornøyd med opplegget.
Løypa måtte gjøres om litt på grunn av anleggsarbeid, men det gikk bra. Det var 3 løyper:
5 km Lørenskog som gikk på gangveier og var velegnet for barnevogn.
10 km rundt Langvannet. En meget fin løype som gikk på gangveier. Denne var også egnet for barnevogn.
20 km over Skjettenkollen og Gjelleråsen. Dette var en fin skogsløype på stier. En del kupert. Det var noen bløte partier i skogen, men en bra løype.
Det deltok 10 stk. på 20 km hvorav 2 med medalje. Det var 24 på 10 km hvorav 6 med medalje. Det var 10 på 5 km hvorav 6 med medalje.
6. Sommertrim ble arrangert torsdag 18. mai med 21 deltagere og 3 funksjonærer.
7. Sommerserie ble arrangert 15. Juni, 29. juni, 13. juli, 27 juli, 10. august, og 7. september med totalt 130 deltagere inkludert funksjonærer.
Det var førte vandringer med mulighet for å gå fastløype.
8. Høstvandring ble arrangert 21. september med 18 deltagere og 1 funksjonærer. Dette var ført vandring fra 2. etg.
9. Høstmarsjen ble i år arrangert fra Folkvang 24 september. På marsjen deltok 61 stk, herav 31 på IVV og 30 med medalje.
Det var 12 funksjonærer. Medlem startet gratis, men de som skulle ha medalje betalte for dette. Noen av funksjonærene fikk gratis medalje
Det var også en del nye deltagere som likte å gå en slik tur. Det var 10 stk. som gikk 20 km, 20 stk. på 6 km, og 31 på 11 km.
Kafeteriaen hadde brukbart salg, og shoppen litt salg.
10. Rosa Sløyfe marsj ble arrangert 5. oktober med 20 deltagere på pins, 1 på IVV og 2 funksjonærer. Kr. 1000,- ble sendt til Kreftforeningen. En fin arrangementsdag fra 2. etg.
11. Gå for Åpenhet ble arrangert 19. oktober med 17 deltagere og 3 funksjonærer. Arrangementet var fra 2. etg.
12. Groruddalsmarsjen ble i år arrangert fra Folkvang. På marsjen deltok 76 turmarsjere, herav 40 på IVV og 31 med medalje. Det var 10 funksjonærer.
Medlem startet gratis, men de som skulle ha medalje betalte for dette. Noen av funksjonærene fikk gratis medalje.
Det var også en del nye deltagere, og vi fikk 11 nye medlemmer. Det var 10 stk. som gikk 20 km, 32 stk. på 6 km, og 33 på 10 km. Kafeteriaen hadde brukbart salg.
13. Vinterserie ble arrangert 2. november, 16. november, og 30 november med om lag 20 deltagere på hvert arrangement.
14. Vår PV har hatt 260 deltagere i år
15. Ola-Dilt har hatt 20 deltagere med IVV stempel i år
16. Kjentmannsmerket har hatt 7 deltagere med IVV stempel i år
17. Oslo Rundvandring har hatt 15 deltagere levert inn til ØMK.
18. ØMK var med på et samarbeid med MILA og Ryggsekken om Nordmarkmarsjen. Over 200 deltok på denne marsjen.
ØMK var ansvarlig for merking, rydding, sekretariat og start på Stryken.
Hjelpersamling: Det ble arrangert en samling i slutten av januar for alle hjelpere på en restaurant i Oslo,
hvor de fikk et godt måltid, og hadde en meget hyggelig kveld. Klubben takker alle hjelpere.
Funksjonærer: Både valgte funksjonærer og frivillige hjelpere har stått på for god gjennomføring av våre arrangementer.
Frivillige hjelpere har vært: Kåre Johansen, Astrid J. Berntsen, Birgit Albrigtsen, Julianne Pedersen Wingeng, Frode Wingeng, Grete Sørensen. Synnøva Eidsnes, Karin R. Tørmoen.
Økonomi: Økonomien i klubben er tilfredsstillende.
Sluttbemerkning: ØMK har hatt et samarbeid med bydel Stovner og dette har ført til en del omtale og reklame for våre marsjer.
Klubben fungerer for øvrig bra, og arrangerer marsjer med god kvalitet. Oppslutningen varierer noe, men vi i styret føler at det er god stemning på våre arrangementer.
På våre torsdagskvelder serverer vi kaffe og kjeks, og det blir da god tid til hyggeprat etter avsluttet vandring. Vi oppfordrer flere medlemmer til å sette av tid til disse kvelder.
Mange av våre medlemmer har E-post adresse, men vi mangler fortsatt en del. Har du E-post, og ikke informert om den, så setter vi stor pris på få den.
Den kan sendes til:harahoff@online.no
Medlemmene oppfordres til å komme med innspill til styret for å gjøre klubben enda bedre.
Det er varslet prisøkning for turmarsjnytt fra neste år. Den vil da koste kr. 320,-.
Dette vil da bli en årsmøtesak om hva vi skal gjøre med kontingenten.
ØMK setter også stor pris på de av medlemmene som støtter oss med grasrotandelen,
og hvis du vil er det bare å si fra til kommisjonæren hvor du kjøper lottokupong eller tipper.